دانلود جدید ترین ها

دانلود جدیدترین مطالب روز دنیا

دانشسراي مقدماتي رضائيه (اروميه) - دبيرستان چمران فعلي 9/10/ 1326 شدبيرستان چمران ,چمران فعلي ,اروميه دبيرستان ,رضائيه اروميه ,مقدماتي رضائيه ,اروميه دبيرستان چمران ,رضائيه اروميه دبيرستان ,مقدماتي رضائيه ار
دبيرستان چمران ,چمران فعلي ,اروميه دبيرستان ,رضائيه اروميه ,مقدماتي رضائيه ,اروميه دبيرستان چمران ,رضائيه اروميه دبيرستان ,مقدماتي رضائيه ار

دانشسراي مقدماتي رضائيه (اروميه) - دبيرستان چمران فعلي

9/10/ 1326 ش

نفرات رديف جلو ، از راست عبارتند از آقايان:

سلماني- آفريدون، حيدرزاده- بني احمد- كريملو-صفايي- اصغرزاده- شايان(فرماندار)- سرتيپ زنگنه - طوفانيان(مدير روزنامه صوفان)- برزگر - معنوي - جوانرودي-خوشنويس - دكتر صبحي - فاطمي-اصغر نوذري - صدرافشار

(با سپاس از آقايان مظلومي و مستوفي)

دبيرستان چمران ,چمران فعلي ,اروميه دبيرستان ,رضائيه اروميه ,مقدماتي رضائيه ,اروميه دبيرستان چمران ,رضائيه اروميه دبيرستان ,مقدماتي رضائيه ار

دانشسراي مقدماتي رضائيه (اروميه) - دبيرستان چمران فعلي 9/10/ 1326 شمنبع : بنياد ايران شناسي شعبه آذربايجان غربي دانشسراي مقدماتي رضائيه (اروميه) - دبيرستان چمران فعلي 9/10/ 1326 ش
برچسب ها : دبيرستان چمران ,چمران فعلي ,اروميه دبيرستان ,رضائيه اروميه ,مقدماتي رضائيه ,اروميه دبيرستان چمران ,رضائيه اروميه دبيرستان ,مقدماتي رضائيه ار


مطالب مرتبط