دانلود جدید ترین ها

دانلود جدیدترین مطالب روز دنیا

محورهای پیشنهادی کنگره استانی تاریخ معماری و شهرسازی ایران استان آذربایجان غربی       ,استان ,معماري ,تاريخي ,شهرسازي ,ميراث ,استان        ,فراگير استان ,       بررسي ,شهرسازي استان ,حوزه فراگير ,حوزه فراگير استان ,فراگير
       ,استان ,معماري ,تاريخي ,شهرسازي ,ميراث ,استان        ,فراگير استان ,       بررسي ,شهرسازي استان ,حوزه فراگير ,حوزه فراگير استان ,فراگير

محورهای پیشنهادی کنگره استانی تاریخ معماری و شهرسازی ایران

استان آذربایجان غربی

 1) حوزه‌هاي فرهنگي ـ طبيعي، شهرها و روستاهاي تاريخي

  •  حوزه فراگير استان

-       جغرافياي تاريخي ايران در سطح محلي (استان)

-       معرفي حوزه فرهنگي ـ تاريخي فراگير استان

-       تحليل جغرافياي طبيعي حوزه فراگير استان به‌عنوان بستر ظهور شهرها و روستاهاي تاريخي آن

-       حوزه نفوذ شهرهاي تاريخي استان برحسب ويژگي‌هاي طبيعي و جغرافيايي

-       بررسي شهرهاي تاريخي استان در ساختار شبكه راه‌هاي تاريخي ايران

-       بررسي محيط‌هاي تاريخي، اجتماعي و طبيعي حوزه فراگير استان

-       بررسي سير تحول جغرافياي سكونت بر حسب دوره‌هاي تاريخي در حوزه فراگير استان (پراكنش جمعيت، تراكم، حدود اسكان و...)

-       بررسي تاريخي راه‌ها و نظام حمل و نقل، ارتباطات، بازارها و خطوط انتقال اطلاعات در شبكه شهري و روستايي حوزه فراگير استان

-    سير تحول و پويايي تاريخي شهرها، روستاها و قلاع حوزه فراگير استان در مقياس فرهنگ
و تمدن ايراني ـ اسلامي

  روند شكل‌گيري فضاهاي معماري و شهرسازي استان در بستر تاريخ

-       زبان و بيان معماري و شهرسازي استان

-       بررسي مراكز قدرت ـ پايتخت‌ها و كانون‌هاي تمدني واقع در حوزه فراگير استان

-       سير تحول فضاي شهري، روستايي و معماري استان در بستر فرهنگ و تاريخ

-       شكل‌شناسي و الگوهاي معماري و شهرسازي استان در دوره‌هاي مختلف

-       ابداعات و نوآوري‌هاي تأثيرگذار بر معماري و شهرسازي در حوزه فراگير استان

-       عوامل مؤثر بر پايداري شهرهاي تاريخي استان

-       بررسی تطبیقی بناهای مذهبی اقوام و مذاهب استان

-       نقش اقوام و ادیان در شکل گیری محلات در شهرهای تاریخی استان

  تاريخ‌نگاري و سير تحول انديشه‌هاي معماري و شهرسازي

-       انديشه‌هاي معماران ايراني در ادبيات معماري (اسناد، فرمان‌هاف وقف نامه‌ها، احكام، متون تاريخي و...)

-       معماران ايراني به روايت كتيبه‌هاي بناهاي تاريخي استان

-       بررسي و جستجوي نقش بانيان، عاملان و معماران بومي استان در آفرينش سبك‌هاي معماري ايراني

-       تاريخ معماري و شهرسازي استان به روايت اسناد مكتوب و مصور (سفرنامه‌ها و...)

  سنت‌ معماري و شهرسازي

-       بازخواني، تحليل آموزش معماري و شهرسازي ايران از آموزش تجربي تا آموزش نوين

-       سازمان اجتماعي و دانش تاريخي مديريت شهري

-       حقوق، قوانين و دستورالعمل‌هاي مرتبط در شكل‌گيري شهرها

 

2) منظر فرهنگي و منظر شهري تاريخي

  منظر فرهنگي

-    مفاهيم، مباني و گونه‌هاي منظر فرهنگي (منظر طراحي شده و خلق شده توسط بشر، منظر ارگانيك،
منظر پيوندي و...)

  منظر شهري تاريخي

-       ساختارهاي تاريخي و طبيعي در منظر شهري

-       نقش باغ‌هاي تاريخي در منظر شهري

-       پوشش گياهي و كاربرد آن در تاريخ منظرسازي شهر

-       منظر وابسته به شهر و منظرهاي شهري تاريخي استان

-       بررسی زمین شناسی منظرهای شهرهای تاریخی استان

 3) سازه در تاريخ معماري و شهرسازي استان

-       شناخت مفاهيم، مباني و تحليل سازه‌هاي سنتي (عناصر اصلي و وابسته)

-       سير تحول سازه‌هاي سنتي استان

-       دانش و فناوري ساخت

-       ساختار پوشش‌هاي حفاظتي و تزييني

 

4)  باستان‌شناسي، معماري و شهرسازي استان

-       باستان‌شناسي شهري

-       باستان‌شناسي بنا

-       باستان‌شناسي منظر فرهنگي

 5) ميراث معماري و شهرسازي مدرن

-       بازخواني تاريخ شفاهي ميراث معماري و شهرسازي مدرن استان

-       شناسايي، تدوين معيارها، ارزش‌گذاري بناها و مجموعه‌هاي شهري مدرن استان

-       سير تحول معماري مدرن و صنعتي در استان

 6) ميراث آب  و كشاورزي

-       نقش تمدني ميراث كشاورزي و آب در شكل‌گيري شهرها و روستاهاي استان

-       الگوهاي بومي معماري، علوم و فنون ميراث كشاورزي و آب

-       نقش اقتصاد زيستي در شكل‌گيري ميراث كشاورزي استان

-       سازه‌هاي مرتبط با انرژي‌هاي پايدار (سازه‌هاي آبي و بادي)

 7) ميراث فرهنگي ناملموس 

  منظر شهري تاريخي

-       تشريح فنون و مهارت‌هاي استادكاران و معماران سنتي، به‌عنوان يك ميراث فرهنگي ناملموس

-    شناسايي، توصيف و تحليل مباني آييني و اعتقادي دانش سنتي معماري ايران، به‌عنوان ظرفيتي براي پاسداري
از اين ميراث ناملموس

-       بررسي راهكارهاي ترغيب مشاركت مردمي در حفاظت و نگه‌داشت ابنيه و شهرهاي تاريخي

-       بررسي نقش متقابل فرهنگ عامه و ميراث زباني از يك‌سو و دانش سنتي معماري و شهرسازي از سوي ديگر

-    معرفي تجارب موفق مؤسسات دولتي، تشكل‌هاف اجتماعات و گروه‌ها در پاسداري از دانش سنتي معماري
و شهرسازي

-       زبان و فرهنگ عامه به‌عنوان ابزارهايي براي پاسداري از ميراث معماري، شهرسازي و سامان‌دهي سرزميني

-       نقش مباحث حقوقي در حفاظت از ميراث معماري و شهرسازي

 8) راه‌هاي فرهنگي و عناصر وابسته

-       ايل راه‌ها و بازشناسي عناصر و معماري وابسته

-       راه‌هاي زيارتي

-       راه‌هاي تجاري

 * رويدادهاي جانبي

  •  تاريخ معماري و شهرسازي استان به روايت اسناد تصويري

-       نمايشگاه شهرهاي استان به روايت اسناد تصويري

-       نمايشگاه روستاهاي استان به روايت اسناد تصويري

-       نمايشگاه بناهاي ارزشمند و تاريخي استان به روايت اسناد تصويري

 

  • رويدادهاي جانبي استاني

-       نمايشگاه جانبي عكس و اسناد تاريخي (به‌ويژه عكس‌هاي در حين ساخت)

-       نمايشگاه جانبي آثار دست‌ساز و ماكت

-       قدرداني و اعطاي نشان به فعالان عرصه حفاظت، مرمت و باستان‌شناسي

-       زندگي‌نامه استادان معماري استان

-       نمايشگاه سازه‌هاي تاريخي (حمام، قنات، سازه‌هاي آبي، بادي و...)

-       نمايش فيلم‌هاي مستند تاريخ معماري و شهرسازي استان

 در بخش ميراث فرهنگي ناملموس

-       برگزاري كارگاه‌هاي آگاهي افزايي در حوزه ميراث ناملموس

-       برگزاري كارگاه دانش سنتي (ترسيم و اجراي تاق، كاربندي و شمسه)

-       برگزاري كارگاه (كاشي معرق، گره چيني، گچ‌بري، مقرنس و...)

-    برگزاري نمايشگاه آداب و رسوم مرتبط با ساخت و سازهاي معماري و شهرسازي (عروسي قنات، آداب و رسوم زورخانه، دلك و غمز در حمام سنتي)

-       برگزاري نمايشگاه‌ها (وقف‌نامه‌ها، عكس از ميراث فرهنگي ناملموس حوزه‌هاي شهرسازي، معماري و...)

       ,استان ,معماري ,تاريخي ,شهرسازي ,ميراث ,استان        ,فراگير استان ,       بررسي ,شهرسازي استان ,حوزه فراگير ,حوزه فراگير استان ,فراگير

محورهای پیشنهادی کنگره استانی تاریخ معماری و شهرسازی ایران استان آذربایجان غربیمنبع : بنياد ايران شناسي شعبه آذربايجان غربي محورهای پیشنهادی کنگره استانی تاریخ معماری و شهرسازی ایران استان آذربایجان غربی
برچسب ها :        ,استان ,معماري ,تاريخي ,شهرسازي ,ميراث ,استان        ,فراگير استان ,       بررسي ,شهرسازي استان ,حوزه فراگير ,حوزه فراگير استان ,فراگير


مطالب مرتبط