دانلود جدید ترین ها

دانلود جدیدترین مطالب روز دنیا

فصلنامة «مطالعات ايران شناسي»دمنتشر شددكتر ,فصلنامه ,«مطالعات ,شناسي ,بنياد ,ايراني ,ايران شناسي ,«مطالعات ايران ,مطالعات ايراني ,درباره ايران ,ايران شناسي» ,درباره ايران شناسي ,«مط
دكتر ,فصلنامه ,«مطالعات ,شناسي ,بنياد ,ايراني ,ايران شناسي ,«مطالعات ايران ,مطالعات ايراني ,درباره ايران ,ايران شناسي» ,درباره ايران شناسي ,«مط


فصلنامه «مطالعات ايران شناسي»منتشر شد

 

فصلنامة «مطالعات ايران شناسي» به صاحب امتيازي بنياد ايران‌شناسي منتشر مي‌شود. نخستين شماره اين مجله با عنوان پاييز 1394 به چاپ رسيده است.
«ايران شناسي»، «مطالعات ايراني» يا هر عنوان ديگري كه مطالعه و شناخت تمدن، فرهنگ، تاريخ و وجوه گوناگون مسائل مربوط به ايران و ايرانيان از آن استنباط شود، بعنوان يك پديده و دانش جديد، مدت كوتاهي كه در معناي «علم» در كانون توجه مراكز و محققان داخل و خارج از ايران قرار گرفته و داراي يك نگرش نو در مطالعات ايراني است، به همين دليل هنوز داراي پيچيدگيها و مشكلات خاص است و تأمل و تفكر معقولانه و منطقي به دور از احساس در يك بازه زماني مشخص را ميطلبد.
فصلنامه «مطالعات ايران شناسي» تلاش دارد، با ايجاد بستري مناسب، براي طرح مباحث مختلف ايران شناسانه، پرتوي اندك در سهم و اندازه ي خود بر دشواريها و چالشهاي مطالعات ايراني بيفكند. در واقع رويكرد اصلي بنياد ايران شناسي در انتشار اين فصلنامه، توجه به موضوعهايي است كه به اقتضاي شرايط، ضروري بنظر مي رسند. از اين رو سعي بر آن است كه در اين فصلنامه به بيشتر مسائل مربوط به ايران در اين فصلنامه مدنظر قرار گيرد.
در شماره نخست آن به ديدگاههايي درباره ايران شناسي به قلم رياست محترم بنياد حضرت آيت الله خامنه اي پرداخته شده است و همچنين بحثي درباره ايران شناسي و يا ايران پژوهي به قلم دكتر ناصر تكميل هاميون است و در ادامه اين فصلنامه به مقالاتي با موضوع هايي مختلفي آمده است كه عبارتند از : تأملي درباره دانش ايرانشناسي در ايران (دكتر زهره زرشناس)، موقعيت كاشغر در جاده ابريشم (دكتر محمدباقر وثوقي)، بررسي و تحقيق درباره ادوار تكويني خاورشناس(دكتر طهورث ساجدي)، هويت ايراني به روايت شاهنامه فردوسي(دكترنصرت الله رستگار)، تاثير صنعت نساجي بر توسعه كالبدي شهر اصفهان در دوره صفوي(دكتر پوران طاحوني و مريم بيات) و پرسشها و چالش هاي پيشروي ايران شناسي (دكتر فاطمه فريدي مجد) .

 

فصلنامه مذكور در شعبه موجود است.

دكتر ,فصلنامه ,«مطالعات ,شناسي ,بنياد ,ايراني ,ايران شناسي ,«مطالعات ايران ,مطالعات ايراني ,درباره ايران ,ايران شناسي» ,درباره ايران شناسي ,«مط

فصلنامة «مطالعات ايران شناسي»دمنتشر شدمنبع : بنياد ايران شناسي شعبه آذربايجان غربي فصلنامة «مطالعات ايران شناسي»دمنتشر شد
برچسب ها : دكتر ,فصلنامه ,«مطالعات ,شناسي ,بنياد ,ايراني ,ايران شناسي ,«مطالعات ايران ,مطالعات ايراني ,درباره ايران ,ايران شناسي» ,درباره ايران شناسي ,«مط


مطالب مرتبط